Direkt till innehållet
Jag vill studera

Jag vill studeraValidering inom utbildning kan göra dig behörig till en utbildning, anpassa nivån eller förkorta tiden i utbildning. Beroende på vilken skolform du vill studera inom kan du behöva vända dig till olika utbildningsanordnare eller myndigheter. Om du har kunskaper som inte är dokumenterade och på grund av det blir hindrad när du söker utbildning eller arbete kan du undersöka om validering av din kompetens kan hjälpa dig att komma vidare. Du kan även söka jobb eller studier utan betyg och arbetsgivare och skolor kan anställa eller anta utan betyg. Läs även om branschvalidering på sidan Jag vill arbeta 

 

Yrkesvux

Kontakta i första hand vuxenutbildningen i din hemkommun för mer information om hur validering går till, det kan se olika ut i de halländska kommunerna. Du kan läsa mer om validering och prövning inom skola och vuxenutbildning på www.skolverket.se 

Hitta din utbildning här.

 

Folkhögskola

Du kan läsa in behörigheter till högre studier, profilkurser eller en yrkesutbildning på folkhögskolan. Halland har två folkhögskolor, Katrinebergs folkhögskolan och Löftadalens folkhögskola, mer information om våra folkhögskolor

Läs här om validering för tolkar

 

YH - Yrkeshögskolan

Har du kunskaper och kompetenser som du vill använda för att bli behörig till yrkeshögskola, eller vill du tillgodoräkna dig tidigare studier för att förkorta en utbildning? Kontakta de yrkeshögskolor du är intresserad av för mer information. På www.yrkeshogskolan.se hittar du alla utbildningsområden.

Utbudet av  YH-utbildningar i Halland.

Högskola/universitet

Det går att ansöka om bedömning av reell kompetens både för grundläggande behörighet och särskild behörighet. Varje lärosäte kan ha specifika anvisningar för hur du ansöker om reell kompetens just vid det lärosätet, ta därför reda på hur du ansöker till den högskola eller universitet du vill studera vid i god tid. Läs mer om antagning via reell kompetens på www.studera.nu

Har du oavslutade studier eller yrkeserfarenhet som du vill tillgodoräkna dig på ett högskoleprogram eller kurs?

Vänd dig till det lärosäte du vill studera på och ansök om att få din reella kompetens bedömd. På Studera.nu hittar du kontaktuppgifterna till universiteten och högskolorna.

Har du yrkeskunskaper du vill använda för att komma in på yrkeslärarutbildningen? Kontakta lärosätet du vill studera vid. På Studera.nu kan du jämföra olika utbildningar till yrkeslärare.

Utbud av högskoleutbildningar i Halland;

 

Läs mer om validering på sidan

Kort om validering