Två personer som pratar i inomhusmiljö

Kontakt med en vägledare

Karriärutveckling

Vägledning kan hjälpa dig att formulera mål och hitta vägar för utveckling och yrkesval. Genom vägledning får du stöd att reflektera kring dig själv, din omvärld och dina möjligheter. Det kan bidra till bra och genomtänkta val. Studie- och yrkesvägledarens roll är att coacha dig under din resa mot nästa steg i livet.

Vägledningen i den kommun där du bor erbjuder dig stöd i din karriärutveckling, oavsett var i processen du befinner dig. Du kan till exempel få hjälp med att göra en studieplan, ta del av information om utbildningar, diskutera yrken och arbetsmarknad eller få hjälp med ansökan.

Kontakt

Klicka dig vidare för mer information om hur du kommer i kontakt med vägledning i den kommun där du bor.

Så söker du

Redan koll och redo att söka? Hur du gör beror på vilken typ av utbildning du söker och i vilken kommun du bor. Vi rekommenderar att alltid kontakta en studie- och yrkesvägledare i den kommun där du bor innan du söker en utbildning.

Yrkesvux och Lärlingsutbildningar

Du söker alltid yrkesvux och lärlingsutbildningar via den kommun som du bor i, oavsett var och av vem utbildningen genomförs. Mer information om hur du går till väga finns på respektive kommuns webbplats.

YH – Yrkeshögskolan

Du söker direkt till den som är ansvarig för utbildningen. Det kan antingen vara kommunen eller ett utbildningsföretag. Information om hur du söker till yrkeshögskoleutbildningar hittar du på www.yrkeshogskolan.se

Folkhögskola

Du söker direkt till den folkhögskola du vill gå på. Mer information finns på www.folkhogskola.nu