Fötter med skor på en kullerstensgata

Validering

Tidigare erfarenheter från jobb eller studier kan valideras. Det betyder att dina kunskaper kartläggs och bedöms för att se om de motsvarar delar av en utbildning eller ett yrke. Du kan exempelvis validera tidigare utbildning, jobb, företagande, kurser, föreningsarbete, föräldraskap eller militärtjänst. Validering kan göra det lättare för arbetsgivare att förstå vad du kan eller göra dig behörig att studera vidare.

Syfte med validering

Syftet med validering är att få formella bevis på din kunskap och kompetens. Om du vill studera eller söka jobb men saknar nödvändiga intyg på din kompetens, kan du få detta genom en bedömning av din reella kompetens.

Valideringen kan alltså både ge intyg på det du redan kan och identifiera vad du behöver komplettera med för att kunna få ett jobb eller gå en utbildning. På så sätt kan utbildningsinsatserna inriktas mot rätt områden och du behöver inte läsa sådant som du redan kan.

Validering inom utbildning

Validering kan hjälpa dig som vill studera men saknar nödvändiga intyg/betyg på din kompetens. En bedömning av din reella kompetens kan hjälpa dig att komma vidare.

Med din reella kompetens kan du söka till en utbildning utan betyg genom att bevisa att du har likvärdiga kunskaper. Du vänder dig till olika utbildningsanordnare eller myndigheter för mer information beroende på vilken skolform du är intresserad av.

Genom validering kan du också anpassa nivån på en utbildning eller korta utbildningstiden.

Branschvalidering

Branschvalidering är ett bra verktyg när du har tidigare erfarenheter inom ett arbetsområde eller en yrkesroll och vill förbättra dina möjligheter på arbetsmarknaden genom ett yrkesbevis. Vanligast är att valideringen sker via arbetsgivare eller Arbetsförmedlingen. Företag kan använda branschvalidering internt för att kartlägga kompetensen hos sina anställda och effektivisera arbetsplatsens kompetensförsörjning.

En branschmodell beskriver hur valideringen går till. Branscherna har tagit fram valideringsmodeller med yrkesbevis som gäller för hela landet.

Du kan söka jobb och bli anställd även utan intyg och betyg, det är upp till varje arbetsgivare.

För dig som arbetar med validering

Om du arbetar med vägledning, kartläggning, antagning eller bedömning och vill lära dig mer om validering;

» Gå Skolverkets kostnadsfria och webbaserade utbildning om validering