Person i verkstadsmiljö
Jag är arbetsgivare

Jag är arbetsgivare

Du kan som arbetsgivare använda validering för att kartlägga och kvalitetssäkra kompetensen hos dina medarbetare. Validering kan hjälpa till att stimulera intern rörlighet på arbetsplatsen. Du kan också använda validering vid rekrytering om du behöver få den sökandes kompetens bekräftad.

Vänd dig till aktuell branschorganisation för hänvisning till en certifierad yrkesbedömare som kan hjälpa dig.

Validering via branschorganisationerna

Det finns många branschmodeller för validering och förutsättningarna för branscherna att leverera valideringstjänster varierar. Yrkesbedömare utför valideringen utifrån branschens krav på yrkeskompetens, det vill säga sådan kompetens som efterfrågas i arbetslivet och som gör en person anställningsbar inom ett kompetensområde eller i en yrkesroll. Myndigheten för yrkeshögskolan har samlat alla branschmodeller, sök vidare där efter yrkesbedömare i hela landet.

Validering via Arbetsförmedlingen

Arbetssökande som saknar intyg på sin kompetens kan även få hjälp att få sina yrkeskunskaper bedömda via Arbetsförmedlingen. Läs mer om validering via Arbetsförmedlingen.

Mer om branschvalidering

Branscherna och företagen arbetar tillsammans för att bibehålla kvalitet och ett nationellt erkännande av branschvalideringen. En branschmodell är en fastslagen process för hur valideringen ska gå till. Den specificerar vilka steg den omfattar, hur stegen ska genomföras och vilka verktyg, exempelvis digitala kartläggnings- och testverktyg, som ska användas.

Branschvalidering resulterar alltid i skriftlig dokumentation som speglar vilka kompetenser som valideringen visat på och vilka kompetensluckor en person har i relation till en yrkesroll eller kvalifikation.

Myndigheten för yrkeshögskolan har i uppgift att främja branschvalidering och driver bland annat ett branschnätverk för validering där representanter för branscher, arbetsmarknadens parter och olika myndigheter deltar.

Läs mer om validering på sidan

Fakta om validering