Direkt till innehållet
Jag är arbetsgivare

Jag är arbetsgivareDu som arbetsgivare kan använda validering för att inventera och kvalitetssäkra kompetensen på dina anställda och för att stimulera intern rörlighet på arbetsplatsen. Validering kan även användas vid rekrytering för att få intyg på den sökandes kompetens.

När du som arbetsgivare som vill validera dina anställda eller vill använda validering i en rekryteringsprocess vänder du dig till aktuell branschorganisation som kan hänvisa dig till en valideringsutförare och certifierad yrkesbedömare för den aktuella branschen.

Validering via branschorganisationerna

Det finns ett antal olika branschmodeller för validering och förutsättningarna för branscherna att leverera valideringstjänster varierar. Yrkesbedömare utför valideringen utifrån branschens krav på yrkeskompetens, det vill säga sådan kompetens som efterfrågas i arbetslivet och som gör en person anställningsbar inom ett kompetensområde eller i en yrkesroll. Myndigheten för yrkeshögskolan har samlat alla branschmodeller, sök vidare där efter yrkesbedömare i hela landet.

Validering via Arbetsförmedlingen

Arbetssökande som saknar intyg på sin kompetens kan även få hjälp att få sina yrkeskunskaper bedömda via Arbetsförmedlingen. Läs mer om validering via Arbetsförmedlingen.

Kort om branschvalidering

Branscherna och företagen står för legitimiteten och branschvalideringen har ett nationellt erkännande. En branschmodell är en fastslagen process för hur valideringen ska gå till. Den specificerar vilka steg den omfattar, hur stegen ska genomföras och vilka verktyg, exempelvis digitala kartläggnings- och testverktyg som ska användas.

Branschvalidering resulterar alltid i skriftlig dokumentation som speglar vilka kompetenser som valideringen visat på och vilka kompetensluckor en person har i relation till en yrkesroll eller kvalifikation.

Myndigheten för yrkeshögskolan har i uppgift att främja branschvalidering och driver bland annat ett branschnätverk för validering där representanter för branscher, arbetsmarknadens parter och olika myndigheter deltar.

 

 

Läs mer om validering på sidan

Kort om validering