Lödning av kretskort
Utbildning som leder till jobb!

YH – Yrkeshögskolan

Yrkesutbildning på eftergymnasial nivå med stark koppling till arbetslivet. Finns inom många olika branscher och över hela landet.

Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är eftergymnasial och genomförs i nära samarbete med arbetslivet. Teori kombineras med praktik, kallad LIA – lärande i arbete. Utbildningens längd beror på utbildningens innehåll och arbetsmarknadens behov. Alla utbildningar är framtagna i nära samspel med privata företag och offentliga verksamheter. När du söker jobb efter genomförd YH-utbildning är tanken att du ska ha just den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Utbud

Utbudet av yrkeshögskoleutbildningar i Halland och i övriga Sverige hittar du på www.yrkeshogskolan.se  Där finns även mer information om YH som utbildningsform.

Även på kommunernas hemsidor hittar du aktuellt utbud av utbildningar här i Halland.

Vill du veta mer?

Du kan alltid vända dig till vägledningen i den kommun där du bor för mer information.