Glada personer i inomhusmiljö
För alla!

Folkhögskola

I Halland finns två folkhögskolor, Katrinebergs folkhögskola i Vessigebro och Löftadalens folkhögskola i Åsa. Att gå på folkhögskola är ett steg vidare till studier, till arbete eller till personlig utveckling.

Folkhögskolans pedagogik betonar aktivt deltagande, samtal och gemensamt lärande i grupp. Det är vanligt att arbeta i projekt och utbildningen anpassas efter dina förkunskaper och erfarenheter.

Typer av kurser

De två största kurstyperna är allmän kurs och särskild kurs.

Allmän kurs är till för dig som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning och ger dig grundläggande behörighet att söka vidare till högskola eller yrkeshögskolan. På allmän kurs får du inte betyg utan ett studieomdöme som ligger till grund för antagning, då via en särskild kvotgrupp.

I särskild kurs ägnas större delen av studietiden åt det speciella ämnesområde du är intresserad av. På Hallands två folkhögskolor kan du läsa allt från film, skådespeleri, konst, musik, dans och musikal till keramik och friskvård.

Du kan hitta information om folkhögskolan och utbud i Sverige på www.folkhogskola.nu