Dags för en ny riktning?

Funderar du på att karriärväxla för att byta jobb? Kanske har coronapandemin gjort att du ser en bättre framtid i en annan bransch? Här är lite tips för dig som vill byta bana i arbetslivet.

Arbetsförmedlingen har på sin webbsida samlat information om olika vägar och alternativ vad gäller utbildning. Högskolestudier, kortare delkurser via Yrkeshögskolan och MOOCS är några exempel. Så glid vidare härifrån till www.arbetsförmedlingen.se och spana in nya möjligheter.

Om du förlorar ditt jobb på grund av arbetsbrist, och din arbetsplats omfattas av ett omställningsavtal, så kan det innebära att du kan få hjälp att karriärväxla. Olika avtal ger olika stöd. Trygghetsfonden TSL, som gäller för privatanställda arbetare, har studie- och yrkesvägledning, kurser och validering. Trygghetsrådet, TRR för privatanställda tjänstemän kan ibland ge studieersättning som drygar ut studiemedlet. Omställningsfonden, för anställda i välfärden, gör individuella bedömningar när det gäller hjälp med karriärväxling. Trygghetsstiftelsen, för statligt anställda, kan stötta med viss finansiering, råd eller annat.

Jobba och studera samtidigt?

Du kan söka tjänstledigt för studier på deltid. Samma regler gäller då som när du söker på heltid. Du måste informera din arbetsgivare om vilka dagar du behöver vara ledig. Om studietiden varierar vecka för vecka, utan fastlagda dagar, måste du komma överens med din chef – du har ingen rätt att kräva ett sådant flexibelt schema.

Att kombinera utbildningen med permittering kan fungera. Så länge utbildningen ligger utanför din ordinarie arbetstid eller om du har flexibla studietider går det bra.

Så kan du finansiera studierna

Fortsätt att jobba. Du har rätt till deltidsledighet för studier. Det är du själv som avgör hur mycket tid du behöver ta ledigt för dina studier. Du behöver inte vara tjänstledig på halvtid även om du pluggar halvtid.

Studiemedel. Om du pluggar på högskola, Komvux eller yrkeshögskola kan du låna pengar av Centrala Studiestödsnämnden, CSN. Du kan också få ett bidrag som du inte betalar tillbaka. Från 47 års ålder börjar antalet veckor du kan få studiestöd att trappas ner.

Stipendier. En del fackförbund har stipendium till studerande eller ger stöd till utgifter för kursböcker. Det finns också olika stipendier att söka, till exempel för dem som kommer från en viss ort eller jobbar i en viss bransch. Det finns webbsajter där du kan hitta många olika stipendier.

Ersättning via Arbetsförmedlingen. Om du är arbetssökande kan du, via Arbetsförmedlingen, visa ditt intresse för en arbetsmarknadsutbildning. Då kan du få ersättning samtidigt som du går utbildningen. Mer information om arbetsmarknadsutbildningar hittar du på Arbetsförmedlingens webbsida.