Direkt till innehållet

Yrkesvux och lärlingsvux

Du behövs! Det är brist på yrkesutbildade och därför finns stora möjligheter till jobb.

Yrkesvux och lärlingsvuxYrkesvux

Yrkesvux bygger på gymnasieskolans yrkesprogram och fokuserar på praktisk kunskap. Undervisningen sker både på arbetsplats via arbetsplatsförlagt lärande(APL) och arbete i skolan. Yrkesvux innehåller oftast lärarledd undervisning, handledning i grupp och individuell handledning. Praktiska delar av utbildningar sker oftast på en arbetsplats.

Lärlingsvux

Yrkesutbildning på gymnasial nivå kan även göras som lärling. Här läser du samma kurser och får betyg på samma vis som om utbildningen skett på en skola. Skillnaden är att mesta tiden av utbildningen görs på en arbetsplats.

Stort behov av utbildad arbetskraft

Utbildningar inom yrke- och lärlingsvux ges inom områden där det finns ett stort behov av utbildad arbetskraft i Halland.

Studieform

Inom vuxenutbildning finns det möjlighet att studera på olika sätt. Några exempel är:

Schemalagda studier/Närstudier

Passar dig som trivs med struktur och vill ha en studieform där du träffar andra kurskamrater och lärare under schemalagd tid varje vecka.

Distansstudier

Gör att du själv kan planera dina studier och till exempel kombinera dem med arbete. Du kan ha olika studietakt när du läser på distans.

Flexibla studier

Ger dig möjlighet att själv planera dina studier. Den stora skillnaden mellan distansstudier och flexibla studier är att flexibla studier ger möjlighet till lärarledda träffar.

Mer information

Mer information om vuxenutbildningen hittar du på respektive kommuns webbplats.