Direkt till innehållet

Så söker du

Så söker duRedan koll och redo att söka? Hur du gör beror på vilken typ av utbildning du söker och i vilken kommun du bor. Vi rekommenderar att alltid kontakta en studie- och yrkesvägledare i den kommun där du bor innan du söker en utbildning.

Kommunerna i Halland driver vuxenutbildning på olika sätt. Antingen genomförs utbildning:

  • helt i egen regi
  • helt via externa utbildningsanordnare
  • genom en kombination av ovan varianter

Yrkesvux och Lärlingsutbildningar

Du söker alltid yrkesvux och lärlingsutbildningar via den kommun som du bor i, oavsett var och av vem utbildningen genomförs. Mer information om hur du går till väga finns på respektive kommuns webbplats.

YH - Yrkeshögskolan

Du söker direkt till den som är ansvarig för utbildningen. Det kan antingen vara kommunen eller ett utbildningsföretag. Information om hur du söker till yrkeshögskoleutbildningar hittar du på www.yrkeshogskolan.se

Folkhögskola

Du söker direkt till den folkhögskola du vill gå på. Mer information finns på www.folkhogskola.nu