Direkt till innehållet

Utbildningsguide

UtbildningsguideDet finns många olika typer av utbildning inom vuxenutbildning. Här följer en guide som förklarar några av de former och begrepp som kan dyka upp. Vi rekommenderar att alltid kontakta vägledningen i den kommun där du bor om du har funderingar på att studera inom vuxenutbildningen.

Yrkesvux

Yrkesvux bygger på gymnasieskolans yrkesprogram och fokuserar på praktisk kunskap. Undervisningen sker både på arbetsplats via arbetsplatsförlagt lärande(APL) och arbete i skolan. Yrkesvux innehåller oftast lärarledd undervisning, handledning i grupp och individuell handledning. Praktiska delar av utbildningar sker oftast på en arbetsplats.

Lärlingsutbildning

Yrkesutbildning på gymnasial nivå kan även göras som lärlingsutbildning. Här läser du samma kurser och får betyg på samma vis som om utbildningen skett på en skola. Skillnaden är att mesta tiden av utbildningen görs på en arbetsplats.

Gymnasiekurser

Vuxenutbildningen i din kommun kan även erbjuda kurser på gymnasial nivå. Det kan till exempel vara kurser i svenska, matematik, engelska, naturkunskap med flera.

Särskild utbildning för vuxna (Särvux)

Särskild utbildning för vuxna vänder sig till vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Särvux kan erbjuda utbildningar på grundläggande nivå och på gymnasial nivå och ger samma kunskaper som grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning erbjuder kurser på svensk grundskolenivå. Det vill säga kurser motsvarande upp till årskurs 9, men med innehåll och arbetssätt för vuxna elever.

Utbildning i svenska för invandrare (SFI)

Utbildningen riktar sig till dig som inte har svenska som modersmål och är indelad i nivåerna A, B, C och D. Kurser som erbjuds utgår från dina behov och förutsättningar.

Studieform

Inom vuxenutbildning finns det möjlighet att studera på olika sätt. Några exempel är:

Schemalagda studier/Närstudier

Passar dig som trivs med struktur och vill ha en studieform där du träffar andra kurskamrater och lärare under schemalagd tid varje vecka.

Distansstudier

Gör att du själv kan planera dina studier och till exempel kombinera dem med arbete. Du kan ha olika studietakt när du läser på distans.

Flexibla studier

Ger dig möjlighet att själv planera dina studier. Den stora skillnaden mellan distansstudier och flexibla studier är att flexibla studier ger möjlighet till lärarledda träffar.

Mer information om vuxenutbildningen hittar du på respektive kommuns webbplats.